Kurse

Unsere Kurse

Angebot Ort Dauer Zeiten

A1 telc Prüfung

Bern 24.03.2021 Mi 13 - 17:00 Details

A1 telc Prüfung

Bern 23.06.2021 Di 08:00 - 14:00 Details

A2 telc Prüfung

Bern 24.03.2021 Mi 08:00 - 14:00 Details

A2 telc Prüfung

Bern 24.06.2021 Mi 08:15 - 16:00 Details

Alphabetisierung 1 halbintensiv

Bern 11.01.2021 - 21.06.2021 Mo, Do 13:45 - 16:00 Details

Alphabetisierung 2 halbintensiv

Bern 12.01.2021 - 22.06.2021 Di, Fr 08:30 - 10:45 Details

B1 telc Prüfung

Bern 25.06.2021 Do 08:00 - 17:00 Details

Deutsch A1 express

Bern noch offen Details

Deutsch A1.0 halbintensiv

Bern 12.01.2021 - 22.06.2021 Di, Fr 11:00 - 13:15 Details

Deutsch A1.0 kompakt

Bern 25.03.2021 - 18.06.2021 Do, Fr, Di 13:45 - 16:30 Details

Deutsch A1.1 halbintensiv

Bern 12.01.2021 - 22.06.2021 Di, Fr 08:30 - 10:45 Details

Deutsch A1.1 kompakt

Bern 25.03.2021 - 18.06.2021 Do, Fr, Di 13:45 - 16:30 Details

Deutsch A1.2 halbintensiv

Bern 11.01.2021 - 21.06.2021 Mo, Do 11:00 - 13:15 Details

Deutsch A1.2 halbintensiv

Bern 11.01.2021 - 21.06.2021 Mo, Do 08:30 - 10:45 Details

Deutsch A1.2 intensiv plus

Bern 11.01.2021 - 22.06.2021 Mo, Di, Do, Fr 08:30 - 10:45 Details

Deutsch A1.2 kompakt

Bern 25.03.2021 - 22.06.2021 Mo, Do, Fr 08:30 - 11:15 Details

Deutsch A2.0 halbintensiv

Bern 11.01.2021 - 21.06.2021 Mo, Do 11:00 - 13:15 Details

Deutsch A2.0 kompakt

Bern 25.03.2021 - 18.06.2021 Do, Fr, Di 08:30 - 11:15 Details

Deutsch A2.1 intensiv plus

Bern 11.01.2021 - 22.06.2021 Mo, Di, Do, Fr 08:30 - 10:45 Details

Deutsch A2.2 halbintensiv

Bern 11.01.2021 - 21.06.2021 Mo, Do 13:45 - 16:00 Details

Deutsch A2.2 intensiv plus

Bern 11.01.2021 - 22.06.2021 Mo, Di, Do, Fr 08:30 - 10:45 Details

Deutsch A2.2 intensiv plus

Bern 11.01.2021 - 22.06.2021 Mo, Di, Do, Fr 08:30 - 10:45 Details

Deutsch A2.2 kompakt

Bern 25.03.2021 - 22.06.2021 Mo, Di, Do 13:45 - 16:30 Details

Deutsch B1.1 intensiv plus

Bern 11.01.2021 - 22.06.2021 Mo, Di, Do, Fr 08:30 - 10:45 Details

Deutsch B1.2 intensiv plus

Bern 11.01.2021 - 22.06.2021 Mo, Di, Do, Fr 08:30 - 10:45 Details

Deutsch Grundstufe 1 halbintensiv (fide-Label)

Bern 11.01.2021 - 21.06.2021 Mo, Do 11:00 - 13:15 Details

Deutsch Grundstufe 1 halbintensiv (fide-Label)

Bern 11.01.2021 - 21.06.2021 Mo, Do 08:30 - 10:45 Details

Deutsch Grundstufe 1 intensiv plus Training Lesen und Schreiben

Bern 11.01.2021 - 22.06.2021 Mo, Di, Do, Fr 08:30 - 10:45 Details

Deutsch Grundstufe A1.1/A1.2 halbintensiv

Bern 22.03.2021 - 30.09.2021 Mo, Do 11:00 - 13:15 Details

Deutsch Grundstufe A1.1/A1.2 halbintensiv (fide-Label)

Bern 11.01.2021 - 21.06.2021 Mo, Do 13:45 - 16:00 Details

Deutsch Grundstufe A1.1/A1.2 halbintensiv (fide-Label)

Bern 11.01.2021 - 21.06.2021 Mo, Do 08:30 - 10:45 Details

Deutsch Grundstufe A1.1/A1.2 halbintensiv (fide-Label)

Bern 11.01.2021 - 21.06.2021 Mo, Do 11:00 - 13:15 Details

Deutsch Grundstufe A1.1/A1.2 halbintensiv (fide-Label)

Bern 11.01.2021 - 21.06.2021 Mo, Do 13:45 - 16:00 Details

Deutsch Grundstufe A1.1/A1.2 intensiv plus Training Konversation

Bern 11.01.2021 - 22.06.2021 Mo, Di, Do, Fr 13:45 - 16:00 Details

Deutsch Grundstufe A1.1/A1.2 intensiv plus Training Lesen+Schreiben

Bern 11.01.2021 - 22.06.2021 Mo, Di, Do, Fr 08:30 - 10:45 Details

Deutsch Grundstufe A2.1/A2.2 halbintensiv

Bern 11.01.2021 - 21.06.2021 Mo, Do 13:45 - 16:00 Details

Eltern mit Kind

Bern noch offen Mi 09:00 - 11:00 Details

fide-Test

Bern 27.03.2021 Sa 08:15 - 16:00 Details

fide-Test

Bern 19.06.2021 Sa 08:15 - 16:00 Details

fide-Test

Bern 26.06.2021 Sa 08:15 - 16:00 Details

Konversation 1

Bern 13.01.2021 - 16.06.2021 Mi 08:30 - 10:45 Details

Konversation 1

Bern 13.01.2021 - 16.06.2021 Mi 11:00 - 13:15 Details

Konversation 2

Bern 13.01.2021 - 16.06.2021 Mi 08:30 - 10:45 Details

Konversation Start

Bern 13.01.2021 - 16.06.2021 Mi 08:30 - 10:45 Details

Lesen und Schreiben 1

Bern 13.01.2021 - 16.06.2021 Mi 08:30 - 10:45 Details

Lesen und Schreiben 1

Bern 31.03.2021 - 29.09.2021 Mi 08:30 - 10:45 Details

Lesen und Schreiben 2

Bern 13.01.2021 - 16.06.2021 Mi 11:00 - 13:15 Details

Lesen und Schreiben 2

Bern 13.01.2021 - 16.06.2021 Mi 08:30 - 10:45 Details

Nachalphabetisierung halbintensiv

Bern 11.01.2021 - 21.06.2021 Mo, Do 13:45 - 16:00 Details

Training Konversation A1

Bern 12.01.2021 - 22.06.2021 Di, Fr 13:45 - 16:00 Details

Training Lesen und Schreiben halbintensiv

Bern 12.01.2021 - 22.06.2021 Di, Fr 08:30 - 10:45 Details

Training Lesen und Schreiben halbintensiv

Bern 16.02.2021 - 22.06.2021 Di, Fr 11:00 - 13:15 Details